Các Loại Bảng Hiệu Quảng Cáo Ngoài Trời Thông Dụng

Có nhiều loại bảng hiệu quảng cáo ngoài trời thông dụng, mỗi loại phù hợp với mục đích và vị trí đặt cụ thể. Dưới đây là một số loại bảng hiệu quảng cáo ngoài trời thông dụng:

Bảng hiệu quảng cáo kiểu dạng Decal In :